Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2018 – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών για την υπηρεσία Πρασίνου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 87/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
July 10, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018
July 10, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2018 – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών για την υπηρεσία Πρασίνου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 88/2018  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο