Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 86/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Α Κατανομή 2019 )

Accessibility
Κλείσιμο