Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2021 Απόφαση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης που αφορά καταστροφή αχρήστου υλικού στο 11ο ημ. Σχολείο

Accessibility
Κλείσιμο