Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 84/2018 – Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος επί του αιτήματος του Συλλόγου συζύγων θανόντων σχετικά με την χορήγηση των συντάξεων χηρείας.

Accessibility
Κλείσιμο