Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 83/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο