Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 82/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού , Τεχνικού προγράμματος 2021 και εγκρίθηκε η 10/21 μελέτη του έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου περίφραξης στο Δημοτικό Στάδιο Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 81/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 (184-21 ΑΟΕ )
August 16, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 83/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 204-21 ΑΟΕ )
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 82/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού , Τεχνικού προγράμματος 2021 και εγκρίθηκε η 10/21 μελέτη του έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου περίφραξης στο Δημοτικό Στάδιο Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 82/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο