Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2020 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Εορδαίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων προαγωγής υγείας.

Accessibility
Κλείσιμο