Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2018 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Accessibility
Κλείσιμο