Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 81/2018 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων : α) Έργα ύδρευσης στο Δήμο Μουρικίου και β) Ανάδειξη Πολιτιστικού Κέντρου στο Δ.Δ. Φούφα.

Accessibility
Κλείσιμο