Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 80/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας » με αριθμ. μελέτης 23/2013.

Accessibility
Κλείσιμο