Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 77/2021 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο