Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2021 – Στελέχωση μιας θέσης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο