Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 76/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων , Ελαιολοπαντικών & άλλων πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για ένα έτος

Accessibility
Κλείσιμο