Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2019 – Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων λόγω αναθεώρησης – ενημέρωσης της υπ’αριθ. 27/2013

Accessibility
Κλείσιμο