Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2018 – Αποφασίσθηκε : η αποδοχή ποσού 18.600,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 – Τροποποίηση πρ/σμού –Τεχνικού προγράμματος 2018 και τρόπος εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 73/2018 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ».
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2018 – Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2018 – Αποφασίσθηκε : η αποδοχή ποσού 18.600,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 – Τροποποίηση πρ/σμού –Τεχνικού προγράμματος 2018 και τρόπος εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο