Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 72/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο