Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2020 – Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του « Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης » σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010

Accessibility
Κλείσιμο