Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2019 – Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο