Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 71/2020 – Αναπροσαρμογή ενοικίου 9ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο