Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2021 – Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Κάτω Πτολεμαΐδα.

Accessibility
Κλείσιμο