Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 65/2019 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”

Accessibility
Κλείσιμο