Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2019 – Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς , μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΤΗΠ και Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο