Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 62/2019 – Δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα δημοτικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τις μετεγκαταστάσεις των τοπικών κοινοτήτων Μαυροπηγής και Αναργύρων

Accessibility
Κλείσιμο