Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου « Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας ».

Accessibility
Κλείσιμο