Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 Δήμου Εορδαίας (169-2021 ΑΟΕ ) που αφορά την αποδοχή ποσού από την εταιρεία ΤΑΡ AC για την χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση –Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ( Γ Φάση )» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην θέση Καρδία 1.
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2021 – Εγκρίθηκε η Β κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
August 16, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 Δήμου Εορδαίας (169-2021 ΑΟΕ ) που αφορά την αποδοχή ποσού από την εταιρεία ΤΑΡ AC για την χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση –Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ( Γ Φάση )» – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο