Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην θέση Καρδία 1.

Accessibility
Κλείσιμο