Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 57/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2019 Απόφαση της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο