Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2021 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Εορδαίας στην κοινωφελή επιχείρηση δήμου Εορδαίας (ΚΕΔΕ)

Accessibility
Κλείσιμο