Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2019 – Παραχώρηση κατά χρήση ταφικού τετραγώνου στα νέα Κοιμητήρια Πτολεμαΐδας και μεταφορά των κοιμητηρίων της ΤΚ Μαυροπηγής.

Accessibility
Κλείσιμο