Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2018 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου , Προέδρου Τ.Κ. και Συμβούλων ΤΚ Μαυροπηγής.
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 57/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 56/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο