Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2019 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο