Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2019 – Έγκριση επιστροφής τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2017 έως 31-10-2017

Accessibility
Κλείσιμο