Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2019 – Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Εορδαίας – Σύσταση Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού – Ένταξη του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» στον Δήμο Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο