Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2021- Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού.

Accessibility
Κλείσιμο