Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2019 – Αποδοχή των αναλογούντων χρεών , των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων Κ.Ε.Κ και ΔΕΑΠ προς το Δημόσιο.

Accessibility
Κλείσιμο