Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 9/2018.

Accessibility
Κλείσιμο