Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικού σταθμού και Νηπιαγωγείου ΤΚ Ολυμπιάδας» με αριθμ. μελέτης 17/2017.

Accessibility
Κλείσιμο