Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 99-2021 ΑΟΕ σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2021 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου οικ. ¨έτους 2021
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2021- Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 99-2021 ΑΟΕ σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο