Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2021 – Αποφασίσθηκε η 11η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο