Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας » με αριθμ. μελέτης 1/2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή ποτίστρων στην ΤΚ Ερμακιάς»
October 18, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 26/2016.
October 18, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας » με αριθμ. μελέτης 1/2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο