Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ )»

Accessibility
Κλείσιμο