Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης, για εννέα (9) έτη, των γραφείων του πρώτου ορόφου του πρώην δημοτικού καταστήματος Μουρικίου στο Εμπόριο, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για τη δημιουργία Πρότυπου Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας σε συνεργασία με το ΙΕΚ και το ΚΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΚΕΚ) του ΕΚΑΒ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Τροποποίηση των υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ και 10/2021 Αποφάσεων Περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2021 – Αποφασίσθηκε η 11η Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας».
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης, για εννέα (9) έτη, των γραφείων του πρώτου ορόφου του πρώην δημοτικού καταστήματος Μουρικίου στο Εμπόριο, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για τη δημιουργία Πρότυπου Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας σε συνεργασία με το ΙΕΚ και το ΚΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΚΕΚ) του ΕΚΑΒ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο