Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή ποτίστρων στην ΤΚ Ερμακιάς»

Accessibility
Κλείσιμο