Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2019 – Συγκρότηση επιτροπών Προσωρινής Παραλαβής των έργων: 1. «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας» 2. «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας»

Accessibility
Κλείσιμο