Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2020 – Έγκριση « Παράταση διάρκειας της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο