Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Τροποποίηση των υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ και 10/2021 Αποφάσεων Περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο « φωτοβολαταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση Αγίου Χριστοφόρου 1 » Δ.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας , ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2021 – Αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης, για εννέα (9) έτη, των γραφείων του πρώτου ορόφου του πρώην δημοτικού καταστήματος Μουρικίου στο Εμπόριο, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για τη δημιουργία Πρότυπου Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας σε συνεργασία με το ΙΕΚ και το ΚΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΚΕΚ) του ΕΚΑΒ.
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Τροποποίηση των υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ και 10/2021 Αποφάσεων Περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο