Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2018 – Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2018 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 Δήμου Εορδαίας
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2018 -Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2018 – Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο