Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2020 – Ένταξη νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ ) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.

Accessibility
Κλείσιμο