Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο