Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2018 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ( Α Κατανομή 2018 )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2018 – Επαναψήφιση πιστώσεων για Δημόσιες Σχέσεις
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2018 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 Δήμου Εορδαίας
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2018 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ( Α Κατανομή 2018 )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο